صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'بنزین سوپر یا معمولی'

اکتان چیست؟

زمانی که به پمپ بنزین می روید با سه گزینه روبرو هستید: عادی، درجه متوسط یا ممتاز. البته تمامی پمپ بنزین های سوخت در دنیا اینگونه نیستند. برای مثال در ایران صرفا دو حالت بنزین معمولی و بنزین سوپر قابل استفاده است. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که سه عدد 87 ،89 و 93 یا برخی تغییرات مشابه روی پمپ به چه معنا هستند؟ مطمئنا شاید شنیده