صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'روش کارکرد سیستم سوخت'

سیستم سوخت و انژکتور چگونه کار می کند؟

برای اینکه موتور به طور روان و کارآمدی کار کند، می بایست مقدار مناسبی از ترکیب سوخت و هوا متناسب با شرایط موتور فراهم شود. سیستم تزریق سوخت خودرو به طور معمول، مخلوط سوخت/هوا توسط کاربراتور کنترل می شود، ابزاری که به هیچ وجه کامل نیست. در واقع، عیب اصلی آن این است که کاربراتوری که یک موتور چهار سیلندر را تأمین می کند نمی تواند به طور دقیق به